Göteborg

Huvudkontor

Adress: Alfagatan 9, Mölndal
Postadress:
Box 9252
400 96 Göteborg

Telefon: 031-389 00 00

E-post: erlandssonbygg@erlandssonbygg.se

Erlandsson Bygg AB (under namnändring)

Ett fristående byggföretag
utanför Erlandssonkoncernen

Pressmeddelande: Erlandsson Bygg AB står på egna ben