Halmstad

Adress: Stålverksgatan 1
302 45 Halmstad

Telefon: 035-106 804

Erlandsson Bygg AB (under namnändring)

Ett fristående byggföretag
utanför Erlandssonkoncernen

Pressmeddelande: Erlandsson Bygg AB står på egna ben