Jönköping

Adress: Mogölsvägen 6
555 94 Jönköping

Telefon: 072-598 50 57

Erlandsson Bygg AB (under namnändring)

Ett fristående byggföretag
utanför Erlandssonkoncernen

Pressmeddelande: Erlandsson Bygg AB står på egna ben