Örebro

Adress: Skomaskinsgatan 6
702 27 Örebro

Telefon: 019-310 900

E-post: erlandssonbygg@erlandssonbygg.se

Erlandsson Bygg AB (under namnändring)

Ett fristående byggföretag
utanför Erlandssonkoncernen

Pressmeddelande: Erlandsson Bygg AB står på egna ben