Uddevalla

Adress: Björbäcksvägen 11
451 55 Uddevalla

Telefon: 0522-369 00

Erlandsson Bygg AB (under namnändring)

Ett fristående byggföretag
utanför Erlandssonkoncernen

Pressmeddelande: Erlandsson Bygg AB står på egna ben