Sponsring

Erlandsson satsar på idrotten.

Ett välmående samhälle

Alla sporter fostrar ungdomar och barn in i en gemenskap som är essentiell för att bygga ett välmående samhälle. Vi på Erlandsson vet hur viktigt det är att skapa samarbeten och hur man bygger goda relationer inför utmaningar. Därför är det med stolthet som vi är med och bidrar till just samhällets utveckling på ytterligare ett socialt plan.

Erlandsson Bygg AB (under namnändring)

Ett fristående byggföretag
utanför Erlandssonkoncernen

Pressmeddelande: Erlandsson Bygg AB står på egna ben